SKAPANDETS REGLER
1
tro att det finns något som skulle förbättra ditt liv
ha en verklig önskan att få vad du vill
gör ett fast beslut att göra något för att få det du vill
bestäm exakt vad det är som du vill ha
2
värdera din önskan och motivation
betänk och välj slutresultat
3
frammana en vision som visar att det som du önskar skett
framställ en scen som du kan tro på med dig deltagande

4

ha en positiv attityd - av kärlek medlidande tacksamhet glädje
blanda dig inte i andra människors liv
5
gå in i dig - koppla av men var vaken
gå igenom den scen du frammanat
deltag i den - låt den ske i nuet
upplev känslan du skulle fått om det verkligen skett
g å djupt in i visionen med alla sinnen - upplev detaljer
6
känslan av övertygelse och reflektion växer fram
7
vila förväntansfullt
stör inte sådden du sått
vet att skörd alltid följer sådd