Curricullum Vitae för John Lepic, född 1958
.
UTBILDNINGAR
Antagen till forskarutbildning — Institutionen för landskapsplanering, SLU Alnarp 1995
Examen i Landskapsarkitektur — Sveriges Lantbruksuniversitet 1987
Grundkurs i konstvetenskap — Lunds universitet 1981
ANSTÄLLNINGAR
Landskapsarkitekt / Projektledare — Gatukontoret, Malmö Stad 2006-->
Arkitekt / Projektledare— Planfunktionen, Länsstyrelsen i Skåne län 2005-2006
Arkitekt — Planfunktionen, Länsstyrelsen i Skåne län 1991-2001
Översiktsplanearkitekt — Eslövs kommun 1988-1990
Översiktsplanearkitekt — Hörby kommun
1988-1990
Förman, trädgårdsarkitekt m m — Cyréns trädgårdsanläggningar, Malmö 1987
Försäljare, plantskolist — Dalby Plantskola 1986
Trädgårdsmästare, medarbetare, lärare — Rudolf Steinerskolan, Lund 1985-1986
Trädgårdsanläggare 1980-1985
PROJEKT SOM KONSULT
Planering av Falsterbokanalen med omgivningar — Vellinge kommun — del 1 | del 2 2003-2005
Utveckling av bostadsområden och andra initiativprojekt 2001-->
Hästpolicy för Eslövs kommun 2005
Projektsekreterare Interreg IIIA-projekt Strategisk Miljöbedömning— HUR m fl 2004
Planhandläggning på planfunktionen vid Länsstyrelsen i Skåne län 2002
Översiktsplan 2001 för Eslövs kommun 1999-2002
Lä och Land, naturlika planteringar — Eslövs kommun 1990
Fördjupad översiktsplan för Eslövs tätort 1990
Översiktsplan för Eslövs kommun 1988-1990
Översiktsplan för Hörby kommun 1988-1990
Diverse planer, program, utredningar, landskap, trädgårdar, bostadsområden 1990
Riskanalys av farligt-gods-transporter — Byggforskningsrådet 1989
Järnvägar och Säkerhet — Länsstyrelsen, Malmöhus län 1988
PROJEKT VID LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS & SKÅNE LÄN
Projektledare Sydhavsvind - vindkraftsanläggningar i södra Östersjön och Västerhavet 2005-2006
Projektledare Planeringsunderlag för lokalisering av storskaliga vindkraftsanläggningar 2005-2006
Medarbetare för införande av digital registerkarta i Skåne 1999-2000
Editör för Den fysiska infrastrukturen för kommunikationer i sydlänen 1995
Projektkoordinator och editör för RES-projektet 1994
Projektkoordinator och editör för Skåne-projektet 1993
Medarbetare och editör för "Vegeå-projektet" 1992
Uppbyggnad av GIS vid planenheten 1991-1995
ÖVRIGT
Tutor för landskapsarkitektstudenterna i Tartu, Estland 2003-2007
Genii loci, rapport om och studier av arkitektur och platsbildningar i Italien 1997
Vaastu, skrift om sambanden mellan arkitektur, astrologi och ritualer i brahmanismen 1996
Resan i Indien, rapport om indisk samhällsplanering & arkitektur 1994
REFERENSER
Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson, Malmö Stad
040 34 10 00
Planchef Kerstin Åkerwall, Malmö Stad
040 34 10 00
Miljöchef Elisabeth Hellmo, Länsstyrelsen i Skåne län
040 25 20 00
Stadsarkitekt Staffan Andersson, Vellinge kommun
040 42 51 70
Förvaltningschef Lars Anshelm, Eslövs kommun
041 36 20 00
Stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén, Lunds kommun
046 35 58 00
cv_lepic.doc