Mytologiskt handlar det om Venus’ två sidor - i antika Grekland dyrkade som Aphrodite Urania respektive Aphrodite Pandêmos - himmelsk/själslig/okroppslig respektive jordisk/passionerad/fysisk kärlek - vilka senare i vår kultursfär ledde till den Vita och den Svarta Madonnan - den himmelska och den jordiska jungfru Maria vilka dyrkades på olika tider och platser.

Många urgamla (typ bronsålder) kultplatser för madonnakult relaterar till den Svarta Madonnan. Den Vita seglar upp senare i historien huvudsakligen genom Isis. Det handlar inte om något så enkelt som älskarinna-hustru dualiteten som i stället återspeglas av Venus-Månen-relationen. Den Vita-Svarta Madonnan handlar om den kvinnliga skapande fria kraften som kan användas till medvetna högre opersonliga syften eller till att våga bejaka inre okända impulser.

I det antika Grekland ansågs man hädisk om man inte offrade till båda aspekterna av Aphrodite - men synbar västerländsk dualitet i detta spår har kommit att handla om vår egen dualitet - anden versus köttet samt hur trogna eller otrogna vi är våra inre högre ideal.Vanligen har vi ett ideal - den Vita - men verkligheten ställer ju alltid till det ..... när vi märker att verkligheten är starkare än våra inre ideal så ger vi efter för verkligheten - den Svarta. Detta växelspel pågår hela tiden hos oss alla och det som vi trodde var den Svarta smälter till slut samman med den Vita tills en dag en ny Svart Madonna uppenbarar sig.....

Så kan den mytologiska/psykologiska bakgrunden till Venus’ dualitet ses i vårt kulturella psyke - och ofta som en inre konflikt eller en konflikt mellan ens egna och samhällets/gruppens normer. Den Svarta Madonnan - som ofta stod i grottor och kryptor - är i resonans med människans djupa inre/dolda/undermedvetna motivationer. Detta kan uttrycka sig i mystik - att gå bortanför sig själv - men också i att trotsa samfundets/kollektivets regelsystem - och varför inte förena det..... Venus är starkt förbunden med njutning och enkelt uttryckt så handlar problematiken om att njuta utan att göra våld på sina eller andras ideal - vilket inte alltid är möjligt och då får man manifestera den Svarta Madonnan - man får finna sig i att som Aphrodite bli fångad i det nät som hennes man Hephaistos lade i sängen när hon älskade med Ares - som var hennes passion - och bli utskrattad av gudarna. Dock ej av Hermes som kategoriskt sa att han verkligen inte skulle skämmas för att bli fångad i en sådan situation med Aphrodite - de frambringade ju även sedermera Hermaphrodithus.....
FLYER TILL
BLÅ-
KULLA-
FÄ RD